M-Lab WebHotell Anti SPAM IT Tjänster Nyheter Kontakt
Om oss Tjänster

man_thinking_2

När vi besöker kunder med strulande nätverk och datorer idag, där ingen riktigt vet vad felet är, men alla är missnöjda. Då är det som oftast så att det inte finns någon kunnig IT tekniker som underhåller datorer och nätverk. Är det verkligen lönsamt att låta ekonomichefen sköta IT drift och datainköp? Vad kostar ett datastopp i veckan ett företag med 10 anställda, mot vad man sparar på att låta någon anställd sköta nätverket.

Vi har stor erfarenhet inom IT-drift, och vi lovar att det blir mycket mer lönsamt att låta oss ta hand om IT driften.  Vi erbjuder personliga konsulter så att ni får samma person vid varje tillfälle.

Detta underlättar förstås för båda parter, och sparar in både tid och pengar, man slipper dra samma historia flera gånger så att säga. Medan vi sköter det vi är proffs på, kan ni fortsätta jobba med det ni är proffs på.

Ring oss när ni vill ha en fungerande IT miljö!

Vi är proffs på IT, och vår styrka är att lösa dator, server och nätverksproblem. Vad är du proffs på?

 

M-Lab erbjuder IT-relaterade tjänster med ett enda syfte; skapa nöjda kunder genom att leverera IT som fungerar!

För att matcha olika kunders behov har vi valt att dela in våra tjänster i tre områden:

»  Koncept där vi levererar ett färdigt projekt i syfte att åstadkomma en migrering, uppgradering, standardisering eller liknande. Våra koncept bygger på vår erfarenhet och expertis.

»  Drift- och IT-outsourcingtjänster där vi tar ansvar för hela, eller delar, av ett företags IT.

»  Kompetenskonsulting för kunder som driver egna projekt eller egen drift och som behöver förstärkning av kompetens och erfarenhet.